KLÍČ POZNÁNÍ

znamená vytvořit vhodné podmínky, naladit se, a pak ustoupit stranou.

V houslovém klíči je zakódovaná cesta Vědomí.
Je to cesta, která vede k harmonii Celku a vnitřní svobodě bez podmínek!

Klíč Poznání je metoda, která vám pomůže nahlédnout do fungování vaší duše i těla.  

Lidská mysl byla do nedávna nejdůležitějším ukazatelem naší inteligence, rozumnosti, racionálnosti, efektivity, moudrosti i nástrojem změny. Ta doba skončila. 

Dnes už nestačí dělat správné věci, je třeba umět přeladit na vyšší frekvence a dostat se do souladu se svým Zdrojem. Jen tak se dají změnit vibrace kvantového pole a tím i realita kolem nás. 

Jsme složeni ze světla, energie a z Lásky. Když jsme se narodili, nestvořili nás žádní vědci. Byli jsme stvořeni z Lásky. Každá hmota je složena ze světla Vědomí a z energie Ze-mě. Informace formy jsou obsaženy ve světle. Přesto jsme se začali "krmit" místo lásky, "informacemi" zvenčí. 

”Není důležité co víte, ale to jak se právě teď cítíte? A pokud jinak než šťastně, tak pravděpodobně nežijete svůj život, ale plníte potřeby své podvědomé mysli naprogramované zcela někým jiným a za jiným účelem. 

Většina lidí trpí díky informacím zvenčí a přitom se snaží změnit svůj vnitřní pocit. Nefunguje to! 
Ale naštěstí to jde i obráceně. 

Jsem hudebník a také autor harmonizační metody Klíč Poznání. Možná, že vám Klíč Poznání změní život jako mně. Pokud ovšem o to stojíte a taky pokud si to dovolíte.

Každý okamžik svého života se rozhodujeme ze strachu nebo z lásky.
Jiná možnost totiž ani neexistuje. 😀