Kvalita Chlorelly pyrenoidosy

Chlorella pyrenoidosa Green Ways – časté otázky zákazníků

Kdo je výrobcem suroviny produktu Green Ways?
Je to společnost Taiwanchlorella, největší a nejzkušenější producent chlorelly na světě. Byla založena roku 1964 pod záštitou starosty města Tajpej - Huang Chi - Juia, který přizval věhlasné lékaře a podnikatele, aby mu pomohli založit první společnost na světě zabývající se výhradně produkcí chlorelly. 

Od roku 1965 společnost technicky spolupracuje s japonskou společností vedenou Dr. Takezou, odborníkem na chlorellu. 30 let Taiwanchlorella určuje kvalitativní standard ve výrobě Chlorelly pyrenoidosy a žádnou jinou výrobní iniciativou se nezabývá. Proto vývojovou kapacitu upíná k udržení vůdčího kvalitativního postavení ve světě. 

Již po dvacet let drží státní vyznamenání ”výborný vývozce”. Taiwanchlorella své produkty netestuje pouze ve svých moderních laboratořích. Protože je dodává nejnáročnějším zákazníkům, nechává produkty kontrolovat v renomovaných nezávislých laboratořích (Japan Food Laboratories). 

Původní farma se nachází na Taiwanu, u města Taipei. V roce 1982  byla postavena nová farma v Lungchunu (jižní Taiwan). Ta zabírá plochu 26 000 čtverečních metrů a její výrobní kapacita je 180 tun. Protože si rozvinutý japonský trh žádá nejkvalitnější chlorellu, byla výrobní kapacita brzy vyčerpána. Proto vznikla třetí výrobna. Ta byla po dlouhém hledání založena ve Wanninu na ostrově Hai-Nan. Tento bezprůmyslový, tropický a nádherný ostrov nabízí ideální podmínky.Hai-Nan splňuje předpoklady pro dokonalý růst. Intenzívní svit, čirá voda, čistý vzduch - to je dokonalý pokrm pro naši řasu. Jedině v ideálním prostředí lze vyprodukovat nejvyšší kvalitu. Rozloha farmy je 540 000 metrů čtverečních a zahrnuje 16 kultivačních nádrží o průměru 40 metrů. Její produkce je přes 300 tun ročně. V budoucnosti si poptávka po nejkvalitnějším produktu vyžádá stavbu 120 kultivačních nádrží. Tak se Wannin sám o sobě stane největším závodem pro výrobu chlorelly na světě.

Jak zákazník pozná nejkvalitnější produkt? 

Pro laika je nejlépe vsadit na výrobcovo renomé. Společnosti s rozptýlenou výrobou mohou nabízet produkty levné, ale nehodnotné. Především specializovaní výrobci nabízí seriózní poměr ceny a kvality. Na výrobu prvotřídní kvality je třeba zařízení finančně dostupné pouze velkým pěstitelům, kteří si je při velkém objemu produkce  mohou dovolit. Odborník přihlédne k těmto kritériím:

  1. Hodnotí se surovina sama - o jaký druh řasy se jedná.
  2. Hodnotí se přírodnost pěstování a sklizně. ”Skleníkovost” produkt  znehodnocuje.
  3. Hodnotí se způsob čištění. Produkt  nesmí obsahovat žádné cizí látky, těžké kovy a mikroorganismy.
  4. Hodnotí se  způsob narušení buněčných stěn, vedoucí k vyšší vstřebatelnosti řasy
  5. Hodnotí se šetrnost zpracovatelské metody k zachování hodnoty obsahu.
  6. Hodnotí se nízká vlhkost tablet a  vysoký obsah bílkovin.
  7. Hodnotí se kvalita tabletizace. Přidaná pojiva, plniva a jiná aditiva produkt znehodnocují.
  8. Hodnotí se povrchová úprava tablety. Vyhlazený povrch snižuje kontaktní plochu pro plísně a prachové částice.
  9. Hodnotí se nezávislost testů ověřující vstřebatelnost produktu.
  10. Hodnotí se celostní pohled na kvalitu, nikoliv jednotlivé pojmy, jako např. dezintegrace apod. 

Spotřebitel by měl akceptovat pouze údaje nezávislých laboratoří. Pozor na výrobce vyzdvihující pouze jednotlivé parametry produktů. Např. míra dezintegrace bývá zneužívána jako populistický argument pro předražení produktu. 

O kvalitě produktu rozhodují parametry všechny! 

Dezintegrace je pouze nástroj vedoucí ke vstřebatelnosti produktu. Dobrý odborník se ptá na vstřebatelnost. Chce vědět, z jak kvalitní suroviny se vstřebatelnost uvádí. Nelze poukazovat na jednotlivé parametry, ale na všechna kritéria. Nebezpečí číhá i na druhé straně. Laik podléhá svůdné ceně řasy. Téměř jistě jde o prodej druhotné suroviny, běžně používané jako strava pro zvířata. Zákazník musí sám  na základě ”fungování” výrobku zjistit o jak kvalitní produkt se jedná.

Lze kvalitní produkt poznat i vizuálně?
Do jisté míry ano. Například výrazná barva tablet chlorelly naznačuje, že výrobek neobsahuje plniva a pojiva, která by tmavou, smaragdovou zeleň ”ředila”. Nevýrazná zeleň naznačuje znehodnocení chlorofylu  nekvalitním výrobním procesem či stářím tablet. Někteří výrobci rovněž špatně tepelně zpracovanou surovinu dobarvují. Japonští odběratelé takto zpracované produkty řadí do kategorie krmiv pro zvěř. Rovněž američtí výrobci krmiv těmito levnými  produkty mnohdy zkvalitňují zvířecí granule.Také povrchová úprava tablet o něčem vypovídá. Čím hladší povrch, tím menší kontaktní plocha pro nečistoty, bakterie, plísně, prach atd. Proto je hlazený povrch také signálem kvality produktu.

Co jsou uváděné pheophorbidy (feoforbidy) za látku? 
Nikdy nekupujte přípravky, které množství této látky neuvádí! Chlorella kromě chlorofylu vždy obsahuje pheophorbidy - tj. derivát chlorofylu. Ten může ve velkém množství alergizovat (konkrétně zvyšovat fotosenzitivitu - citlivost na světlo). U našeho produktu by zákazník musel zkonzumovat téměř 20 kg chlorelly denně, aby se jeho fotosenzitivita výrazně zvýšila. 

Chlorella Green Ways díky metodě STEAM a kvalitní surovině obsahuje této látky minimální množství a společnost Green Ways je natolik seriózní, že ve svých materiálech tyto látky uvádí. Neuvádění obsahu této látky  signalizuje nedůslednost, neprofesionalitu či ”špatné svědomí” distribučních společností. V USA se produkty, které neuvádějí množství  pheophorbidů doporučují nekupovat. V Japonsku je max. množství pheophorbidů  limitováno 160mg/100g. 

Jaké se používají druhy ”dezintegrace” buněčných stěn a jaký používá náš výrobce? 
Narušení může být např. enzymatické. Dojde k zeslabení buněčného povrchu a zvýší se dostupnost užitečných látek. Další je narušení mechanické, např. použitím skleněných kuliček. To vede k dobrému rozbití buněčných stěn, ale zároveň k vylití buněčného jádra. Pod mikroskopem můžete sledovat pouze rozdrcenou ”skořápku” ale obsah je ”vylitý”. Co se stane s obsahem vajíčka po rozdrcení skořápky? Pokud se drtí nekvalitními skleněnými kuličkami, navýší se obsah těžkých kovů. 

Šetrnou metodou je mrazové sušení, tzv. lyofilizace. Její nevýhodou je menší míra snášenlivosti (alergizace). Efektivní metodou sušení a zároveň narušení buněčných stěn je rozprašovací sušení. Při správném poměru teplot a tlaku dojde k  odpaření vody a k vytvoření trhlin na stěnách řas. Výsledkem je vysoká vstřebatelnost a zachování vnitřních hodnot. 

Dodavatel suroviny Green Ways, používá STEAM - poslední generaci metody rozprašovacího sušení.

Co znamená název zpracovatelské metody STEAM a v čem spočívá? 
Taiwanchlorella má nejvyšší kvalitativní standard a pod označením STEAM používá poslední generaci ”sprejového sušení”. ”Steam” znamená ”pára”. Ve speciálním ”výparníku” dochází za určitého tlaku a teplot k mžikovému ”odpaření”- vysušení a zároveň k natržení buněčných stěn. Pod mikroskopem lze vidět shluky celých buněk s potrhanými stěnami. Nejsou to rozdrcená vejce s roztříštěnou skořápkou a vyteklým bílkem i žloutkem, ale nakřáplá vajíčka s přístupným, výborně zakonzervovaným obsahem. Stravitelnost se měří vložením buněk do trávicího roztoku a při zahřátí na ”tělesnou teplotu”, za protřepávání( a v lepších laboratořích i za lehkého ”otěru”) se měří množství látek, které se z chlorelly uvolní. Společnost Green Ways uvádí pouze hodnoty nezávislých laboratoří (minimálně  76 - 79,6 %). Tyto údaje řadí našeho výrobce do čela pelotonu. Existují metody zvyšující stravitelnost až na 85%, ale pouze za cenu poničení buněčného jádra a snížení nutričních hodnot. Green Ways nabízí produkt s nejlepším poměrem ceny a kvality.

Které parametry kvality rozezná  pouze odborník?
Znalec vyřadí produkty obsahující plniva a pojiva. Odmítne “skleníkové” produkty. Výrobci ze severnějších oblastí mají problém s průběžnou produkcí. Jsou odkázáni na dobré počasí a pro zvýšení produkce buď vytváří umělé podmínky, nebo v létě vyprodukují větší množství, které pak skladují, aby pokrylo potřeby zákazníků i v zimě. Nutně tak kolísá kvalita suroviny a zvyšuje se cena konečnému spotřebiteli. 

Odborník se nezabývá produkty bez certifikátů a bude skeptický vůči lacinému zboží. Kriticky přistoupí k jednostranně představovaným produktům chlubícím se nějakým ”úžasným” parametrem. Zodpovědně zhodnotí ”celostně” představený produkt a u těch zbylých parametrů ”zkontroluje” např. systém oddělování nečistot a separace nežádoucích látek od hodnotné suroviny. K dokonalému oddělení je třeba soustava mikrofiltrů, které jsou ekonomicky dostupné jenom některým společnostem. Důležité je použití centrifug – odstředivek. Je to proces, který ne každý používá a který rozhoduje o kvalitě dále zpracovávaného produktu. Množství nechtěných látek  (bakterií, těžkých kovů, nežádoucích řas) je u méně náročného zpracování vysoké a spotřebitel tyto údaje těžko prověří. 

Pouze solidní společnosti s obrovským zázemím zajistí standard produktu. A právě o slůvko - standard - v obchodě jde. Odborník hodnotí jen údaje nezávislých laboratoří a světovost značky. Japonsko např. nedovoluje většině zahraničních výrobců vůbec chlorellu dovážet. Světovou autoritou k posuzování kvality je Japonské ministerstvo zdravotnictví. To nastavilo k hodnocení kvality nejvyšší laťku a jím vydané posouzení rozhoduje o tom, které produkty se na jeho trhu vůbec mohou prodávat. Japonsko preferuje vlastní výrobu a Taiwanchlorella je pro ně nejvýznamnějším dovozcem.